Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết AI MChat Trong Việc Học IELTS

MChat – AI ChatGPT là công cụ viết AI thông minh với nhiều ứng dụng đa ngành nghề. Không chỉ vậy, MChat đóng vai trò như một nguồn tham khảo cho các bạn học sinh đang ôn tập IELTS. Cùng ZilaTech tận dụng tối đa khả năng của AI Content đỉnh cao này nhé.

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết MChat Trong Việc Học IELTS

Sử dụng MChat – AI ChatGPT học IELTS Writing

MChat có thể đóng vai trò trong quá trình học IELTS Writing hiệu quả bằng cách nhập topic writing vào ô chat. Phần mềm này sẽ đưa cho bạn những idea, từ vựng, ngữ pháp cần thiết để bạn có thể phát triển và hoàn thiện phần Writing của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể yêu cầu MChat sửa các lỗi sai ngữ pháp, dùng từ vựng để tăng độ hoàn thiện cho bài làm. Và cuối cùng, bạn có thể yêu cầu MChat – AI ChatGPT feedback về bài viết, xác định các phần cần cải thiện, chẳng hạn như tính rõ ràng, ngắn gọn và mạch lạc – những yếu tố được đề cao trong quá trình chấm IELTS Writing.

MChat – AI ChatGPT mở rộng vốn từ vựng

MChat – AI ChatGPT có thể cung cấp cho bạn thông tin về nhiều từ vựng, phrasal verb và idioms mà các bạn học sinh có thể sử dụng trong bài viết và bài nói của mình. Nó cũng có thể giúp người dùng thực hành sử dụng các từ vựng trong ngữ cảnh để cải thiện trình độ ngôn ngữ tổng thể của bản thân nói chung và ứng dụng vào việc học IELTS Writing, IELTS Speaking nói riêng.

Các bạn có thể yêu cầu MChat tìm những từ đồng nghĩa bằng câu lệnh sau: “Find the close synonyms for the word…” – MChat sẽ trả lại kết quả với hàng loạt các từ đồng nghĩa.

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết MChat Trong Việc Học IELTS

Bên cạnh đó, AI Content MChat cũng có thể đưa các gợi ý sử dụng các từ vựng khác trong bài Writing để nâng band điểm bài viết của các bạn bằng cú pháp “Suggest some words to replace the words I use in order to improve my band scores” + bài Writing của các bạn.

Sử dụng công cụ viết AI – MChat để cải thiện độ chính xác của ngữ pháp

Người sử dụng có thể yêu cầu MChat sửa các lỗi sai về grammar, lỗi đánh máy từ vựng…bằng cách nhập phần Writing hoặc câu trả lời Speaking vào ô chat.  Phần mềm sẽ chỉ ra các lỗi sai cũng như đưa ra các nhận xét để các bạn có thể rút kinh nghiệm nhằm cải thiện sự fluency và grammarly correct của mình bằng cách gõ “Please show me grammar errors and wrong word use” + bài viết của các bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết MChat Trong Việc Học IELTS Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết MChat Trong Việc Học IELTS

Sử dụng MChat – AI ChatGPT để paraphrase các mẫu câu dài

Các bạn có thể sử dụng MChat nhằm trợ giúp cho quá trình paraphrase các đề bài Writing, Speaking để cải thiện sự đa dạng và khả năng sử dụng đa vốn từ.

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết MChat Trong Việc Học IELTS

Sử dụng MChat – AI ChatGPT để đưa ra outline cho bài viết

Người học có thể đặt câu hỏi như sau để yêu cầu MChat – AI ChatGPT đưa ra các gợi ý về ý tưởng cũng như cách triển khai bài luận bằng một số yêu cầu như: Suggest some ideas to write an essay about this topic/

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết MChat Trong Việc Học IELTS

Gợi ý dàn bài cho topic bạn cảm thấy xa lạ: Suggest an outline for this topic: …

Mchat

Sử dụng công cụ viết AI MChat để chấm điểm và đưa ra nhận xét cho bài Writing

Bên cạnh các chức năng như tìm từ đồng nghĩa, paraphrase, triển khai idea, các bạn học sinh cũng có thể yêu cầu AI Content này chấm bài, đưa ra nhận xét để biết được hiện tại band điểm Writing của bản thân. Chỉ cần gõ “Evaluate the essay below in IELTS writing band scores” + bài viết. Mẫu câu lệnh này có thể áp dụng cho cả bài viết Task 1 và Task 2.

Mchat Mchat

Trên đây là một số nhận xét của MChat về một bài IELTS Writing về các yếu tố như Task Respone, Coherencem, Cohension trong barem chấm điểm IELTS Writing.

Ứng dụng MChat vào IELTS Speaking

Giống như các chức năng hỗ trợ chấm điểm, sửa lỗi, gợi ý những từ vựng, phrasal verb, idioms.. trong IELTS Writing, các bạn học sinh cũng có thể ứng dụng AI Content – MChat vào việc học Speaking hiệu quả nhờ những tính năng ưu việt của phần mềm AI này.

Phát triển idea cho các câu hỏi Speaking

Các bạn học sinh có thể yêu cầu MChat gợi ý những idea cho câu hỏi trong phần IELTS Speaking part 2 và Part 3, bằng cách type phần câu hỏi vào ô chat. MChat sẽ hiển thị một số câu trả lời để các bạn có thể tham khảo. Đồng thời các bạn cũng có thể tham khảo những từ vựng, cụm từ được sử dụng trong bài mẫu để áp dụng cho câu trả lời của mình.

Mchat Mchat

Chấm điểm cho câu trả lời Speaking

Các bạn học sinh cũng có thể yêu cầu MChat sửa lỗi câu trả lời Speaking của bản thân trong quá trình tự học. Với cú pháp “Evaluate this below answer in IELTS speaking band scores” + bài viết. Mẫu câu lệnh này có thể áp dụng cho cả bài viết part 1, part 2 và parr 3. Nhưng để có hiệu quả cao nhất các bạn có thể ắp dụng vào câu trả lời tại Part 2. MChat sẽ hiển thị một số nhận xét về câu trả lời của các bạn, đồng thời đánh giá band điểm cho câu trả lời này.

Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Viết MChat Trong Việc Học IELTS chatGPT

Sử dụng MChat để cải thiện ngữ pháp của câu trả lời

Người sử dụng có thể yêu cầu MChat sửa các lỗi sai về grammar của câu trả lời bằng cách nhập câu trả lời vào ô chat. MChat sẽ chỉ ra các lỗi sai cũng như đưa ra các nhận xét để các bạn có thể rút kinh nghiệm nhằm cải thiện sự fluency và grammarly correct của mình bằng cách gõ “Please show me grammar errors and wrong word use” + câu trả lời của các bạn.

CHATGPT CHATGPT

Trên đây là một số những hướng dẫn của ZilaTech nhằm giúp các bạn học sinh có thêm một công cụ học IELTS bổ ích hơn trong tương lai.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ZILATECH

  • Địa chỉ: Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội
  • Điện thoại: 1900636891
  • Email: VIP@Zila.vn
  • Website: ZilaTech.vn